להזמנות חייגו 9301*
ספקים של משרד הביטחון ומשרד הבריאות

מיטות סיעודיות, אשפוז ואביזרים נלווים