להזמנות חייגו 9301*

מיטות סיעודיות, אשפוז ואביזרים נלווים